En vej mod fremtiden?

På vej mod en bæredygtig sundhed i 2030 er Wellbeing Economy blevet en officiel politik på nationalt plan i New Zealand, Canada, Skotland, Wales, Island og Finland. Vi arbejder også for at sikre forståelsen og brugen af indsatsen er på dagsordenen i Danmark. 

Find viden fra

Hvordan kan Economy of Wellbeing tiltag se ud i praksis?

Eksempler fra det virkelige liv

Sammen om trivsel - en udskolingsindsats

Sammen om trivsel er et trivselsprojekt, som udvikles til folkeskolens udskolingsklasser og deres lærere. Projektet skal styrke elevernes tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering). Dermed rustes de til at indgå i positive relationer og fællesskaber og lærer at håndtere hverdagens udfordringer – både fagligt og socialt.

Implementering af et "wellbeing budget"

”Formålet med et wellbeing budget er at sikre borgernes sundhed og livstilfredshed, og at - det ikke er velstand eller økonomisk vækst som bruges som målestok for landets fremskridt. BNP alene garanterer ikke forbedring af vores levestandard og tager ikke højde for, hvem der nyder godt, og hvem der udelades" - Jacinda Ardern, premiere minister i New Zealand

19,561 mio. skal hjælpe sårbare unge og voksne

Den ene indsats er målrettet unge der går på en ungdomsuddannelse, som på grund af mistrivsel, stress, angst og depression er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Den anden indsats er et online-forløb målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor bl.a. psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse.

De 5 elementer

De 5 elementer

... er vigtige fordi

frb_have_I4Q4356
Hele verden rundt, og tilbage til Danmark

Mød nationale og internationale talere

Wellbeing Economy favner eksperter fra hele verden – og også Danmark

Se eller gense

Du har nu mulighed for at se eller gense præsentationerne fra vores første kick off webinar om Wellbeing Economy.