Den danske Economy of Wellbeing hub arbejder for at sætte Economy of Wellbeing på den offentlige dagsorden i Danmark

Viden til virkelighed

WEAll i Danmark arbejder for at knytte organisationer, institutioner, lokalmiljøer og videnspartnere sammen i dialog og handlinger til at fremme en helhedsorienteret tilgang til økonomi, der ser sundhed, forebyggelse  og trivsel som fundamentale investeringer for udvikling – og måler vækst bredere end bruttonationalprodukter.

Vi arbejder gennem vidensdelende arrangementer og initiativer til konkrete projekter og forandringer. Og gennem partnerskaber på tværs af sektorer. Vær med gennem de kommende møder til at sætte dit præg på emner og aktiviteter.

Vision

WEAlls internationale vision er at katalysere den økonomiske systemændring i flere lande mod en trivselsøkonomi.
WEAll arbejder henimod en fremtid hvor: 

  • Principperne for økonomien er formet af et samarbejde mellem regering, erhvervsliv og civilsamfund.
  • Politik er udformet med hensyn til menneskelig og miljømæssig trivsel, ikke blot økonomisk vækst;
  • Virksomheder bidrager til trivsel for deres medarbejdere, imødekommer sociale behov og bidrager til etableringen af et sundt miljø.

WEAlls tilgangen illustreres her som et træ ➡️

Power base

Opbygning af en trivselsøkonomi kræver redesign af institutioner, infrastruktur og love for at fremme et løft i aktiviteter, der understøtter menneskers og planetens velbefindende og nedrykker dem, der underminerer den. WEAll sigter mod at katalysere nok mennesker til at tvinge regeringer til at handle for at imødekomme denne magtbalance. Vi gør dette ved at skabe rum til at forbinde interessenter fra forskellige fokusområder og geografiske områder for at arbejde sammen og opbygge en magtbase der kan ændre systemet.

Knowledge

Mens der allerede meget viden om hvordan en trivselsøkonomi kan fungere, og hvordan man kommer derhen, er denne viden spredt over forskellige typer af viden og over forskellige sektorer. WEAll arbejder på at syntetisere og formidle den eksisterende viden og evidensbase i et mere sammenhængende, løsningsorienteret og tilgængeligt format. Dette er presserende nødvendigt for at hjælpe publikum med at forstå og føle at en trivselsøkonomi er opnåelig.

Narrative

På nuværende tidspunkt betragtes den nuværende økonomi som den eneste slags økonomi, vi kan have – og at en ændring af den ville bringe samfundet på knæ. Vi har presserende behov for nye fortællinger, som kortfattet opsummerer den samfundsmæssige vision og gør begrebet tilgængeligt for alle.

Det ultimative mål er at gøre trivselsøkonomi til sund fornuft, som den frie markedsøkonomi betragtes som nu.