Folkemødet 2022

Kan økonomer bygge sundhed og lighed?

Folkemødet 16. juni 2022 – En samtale om, hvorvidt wellbeing economy/trivselsøkonomi kan løse fremtidens udfordringer.
Sundhed og sociale forhold bliver for ofte tænkt som afgrænsede problemstillinger. Det fører til silotænkte løsninger. Men hvad vil der ske, hvis den offentlige sektor tænker de to emner som overlappende udfordringer med fælles løsninger, hvor trivsel vejer tungere end økonomi? Wellbeing economy er en ændring af den måde, vi måler værdi på i vores samfund, hvor befolkningens trivsel er endemålet. Denne præmis danner kulissen for eftermiddagens samtale.